Social

Planet Act #17
Safe working and family life (to tackle the COVID-19)

People
1 870
employees affected
People
1 870
employees affected
+ 3
+ 3
+ 3
Share the Planet Act and help it spread
Joined 2
Committed 0

Companies joining this Planet Act make a commitment to ensure the safety of the employees and their family members, and bring their Case Story available. Being transparent about the concrete actions taken increases trust and inspires others.

As the COVID-19 epidemic is still here and not going away for a while, it’s important to keep the employees and also their families healthy and safe.

Enabling remote work for everyone, providing additional health and safety advice & training, providing protective equipment, and re-organizing workspaces are among the topics every company should consider.

Turvallinen työ ja perhe-elämä (torjuaksemme COVID-19 leviäminen)

Tähän tekoon liittyvät yritykset sitoutuvat varmistamaan työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä turvallisuuden ja tuovat oman toteutuksen nähtäville. Avoimuus konkreettisista toimista lisää luottamusta ja innostaa muita.

Koska COVID-19 -epidemia on edelleen täällä, on tärkeää pitää työntekijät ja heidän perheensä terveinä ja turvassa.

Etätyön mahdollistaminen kaikille, terveys- ja turvallisuusneuvojen ja -koulutuksen tarjoaminen, suojavälineiden tarjoaminen ja työtilojen uudelleen järjestäminen ovat aiheita, joita jokaisen yrityksen tulisi harkita.

Sustainable
Development Goals
(SDGs)
  • Good Health and Well-being
  • Decent Work and Economic Growth

This Planet Act is supported by 7 change makers.