Social

Planet Act #11
OP – Tietotilinpäätös

Customers
4 100 000
private and corporate customers affected
Customers
4 100 000
private and corporate customers affected
+ 4
+ 4
+ 4
Share the Case and help it spread

Tiedosta on tullut tämän päivän yrityksen raakapääomaa. Tiedon ja tekoälyn käyttö määrittävät yrityksen mahdollisuuksia ja riskejä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Lähitulevaisuudessa yrityksiä arvioidaan sen perusteella, kuinka hyvin ne hyödyntävät tietoaan. Siksi tarvitaan lisää läpinäkyvyyttä kehittämään asiakkaiden ja sijoittajien ymmärrystä tiedon ja tekoälyn käytön suhteen.

OP Ryhmän tavoitteena on olla vastuullisen tiedon ja tekoälyn käytön edelläkävijä. Tällä Planet-teolla kannustamme yrityksiä asettamaan tavoitteita ja virstanpylväitä koskien läpinäkyvää tiedon ja tekoälyn käyttöä ja hyödyntämistä yritystoiminnassaan.

Tiedon johtaminen ja tiedolla johtaminen

Tieto on yhtä arvokasta kuin tiedon käyttö! Tietotilinpäätös kuvaa tietopääoman (capital) sekä siitä syntyvät tietovarat (assets). Yrityksen tulevaa toimintakykyä voidaan ennustaa sen perusteella, miten tietovaroja syntyy sen saatavilla olevasta tietopääomasta.

Tietotilinpäätös

Tietotilinpäätös tarjoaa asiakkaille ja muille sidosryhmille informaatiota keskeisistä periaatteista ja käytännöistä koskien vastuullista ja turvallista tiedon käyttöä ja käsittelyä. Lisäksi se kuvaa yrityksen tiedonkäyttöä strategiansa toteuttamisessa, kehittäen sitä kautta yritystoimintaansa, asiakaskokemusta ja riskienhallintaa.

Asiakkaasta kuningas

Asiakkaasta tulee tehdä tiedonkäytön kuningas. Asiakkaille on välttämätöntä tarjota helppoja tapoja hallita tietoa. OP Ryhmän MyProfile on asiakaskuntamme keskuudessa laajalti käytetty ja jatkuvasti kehittyvä palvelu, jossa tarjoamme asiakkaalle mahdollisuuden hallita tietojaan.

Tekoälyn eettinen ja läpinäkyvä käyttö

Tekoälyn eettinen käyttö on tärkeää juuri nyt. OP:n eettisiin linjauksiin kuuluvat tyypillisesti ihmisläheisyys, läpinäkyvyys ja avoimuus, vaikutusten arviointi, omistajuus sekä yksityisyyden suoja. Kannustamme muitakin yrityksiä kehittämään tekoälyn käytön eettisiä linjauksia.

Vaikutus asiakkaisiin

OP:n tietotilinpäätös, tekoälyn käytön eettisyys ja muut läpinäkyvyysaloitteet ovat saaneet positiivista palautetta yksityisiltä asiakkailta ja kiinnostusta muilta yrityksiltä. OP:n näkökulmasta sijoitus on ollut kannattava, sillä tieto todellakin on jokaisen pääomayhtiön keskiössä.

This Planet Act is supported by 8 change makers.