Environment

Planet Act #8
Renewable Electricity

Energy from renewable sources
13 994
MWh annually
Energy from renewable sources
13 994
MWh annually
+ 11
+ 11
+ 11
Share the Planet Act and help it spread
Joined 3
Committed 1

Use of renewable electricity refers to a company that publicly has committed to the use of 100% renewable electricity by a specific year.

This commitment includes the longer-term target year, current situation as well as shorter-term targets for the coming two years. In addition, the company publicly reports their electricity data and progress they have made annually. Renewable energy sources include wind energy, solar energy, hydro power, biomass, geothermal energy, wave and tidal energy.

In order to join this act, a company must get at least 90% of their electricity from renewable energy sources, and commit to actively reaching the full 100%.

Uusiutuva sähkö

Uusiutuvaan sähköön liittyvä yritys on tehnyt päätöksen ja sitoumuksen käyttää kokonaan uusiutuvista lähteistä tuotettua sähköä omassa toiminnassaan tiettyyn vuoteen mennessä.

Tämä teko on sitoumustyyppinen. Case Storyn kautta yritys voi avaa läpinäkyvästi tämänhetkisen tilanteen, sekä toimenpiteet mitä on tehty tavoitteiden saavuttamiseksi. Uusiutuvia energianlähteitä ovat mm. tuuli, aurinko, vesivoima, bioenergia, geoterminen energia sekä aalto- ja vuorovesivoima.

Liittyäkseen uusiutuvan sähkön Planet-tekoon yrityksen tulee saada vähintään 90% tämänhetkisestä sähköstään uusiutuvista lähteistä, sekä sitoutua aktiivisesti tavoittelemaan 100%.

Sustainable
Development Goals
(SDGs)
  • Affordable and Clean Energy
  • Climate Action

This Planet Act is supported by 15 change makers.