Social

Planet Act #10
Reframing Company Gifts

Employees
490
having an opportunity to participate
Employees
490
having an opportunity to participate
+ 9
+ 9
+ 9
Share the Planet Act and help it spread
Joined 1
Committed 0

Many companies give Christmas presents and other gifts to their employees and customers. The amount set aside for presents and gifts only may be up to tens of thousands of euros.

Not that there’s anything wrong with gifts, but a Finnish technology company came up with the idea that why not give an option to donate the amount set aside for the individual employee among all the other gift options.
What if donating would be the gift itself?

First year, almost 200 of the company’s employees chose to donate via an online survey sent out, which adds up to about 40 percent of their total workers. Together, the company was able to raise a total of 20 000 euros.

Reframing company gifts is a low effort solution of re-routing resources for the ones that need them the most.

Yrityslahjojen muotoilu uudelleen

Monet yritykset antavat vuosittain materiaalisia lahjoja työntekijöilleen ja asiakkailleen. Rahasumma joka lahjoihin vuosittain käytetään voi olla kymmeniä tuhansia euroja.

Lahjoissa ei ole mitään väärää, päinvastoin, mutta suomalainen teknologiayritys ajatteli että miksei annettaisi valinnan vapautta lahjoittaa lahjaan tarkoitettu rahasumma valikoituun hyvään tarkoitukseen ja kohteeseen.
Mitä jos lahjoituksen mahdollistaminen olisi lahja itsessään?

Ensimmäisenä vuotena lähes 200 teknologiayrityksen työntekijää valitsi lahjoituksen materiaalisen lahjan sijaan. Tämä oli n. 40 prosenttia yrityksen koko henkilöstöstä. Yhteensä, yrityksen onnistui kerätä hyvään tarkoitukseen 20 000 euroa.

Yrityslahjojen muotoilu uudelleen on matalan kynnyksen ratkaisu ohjata resursseja niille jotka niitä eniten tarvitsevat.

Sustainable
Development Goals
(SDGs)
  • Sustainable Cities and Communities
  • Responsible Consumption and Production

This Planet Act is supported by 13 change makers.