Environment
Climate

POP Pankki – Kestävän rahoituksen ja sijoittamisen edistäminen sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen niiden avulla

POP Pankki -ryhmä huomioi vastuullisuuden sekä luotonannossa että sijoitustoiminnan järjestämisessä.

No value
Total impact 0 See all »
No value
Total impact 0 See all »
Share this Act and help it spread
Help this Act to spread by sharing it on Facebook, Twitter, or LinkedIn.
Invite an organization
Invite an organization to do this Act
0
Organizations invited
Claim this Act
Is this your company's Act? Sign up and claim this Act to make it yours.

Purpose

Luotonantoa tarkastellaan POP Pankki -ryhmässä kokonaisvaltaisesti tavoitteena pitkäaikaiset asiakassuhteet. Vastuullisen luotonannon lähtökohtana on asiakkaan tunteminen ja asiakkaan tilanteen huolellinen selvittäminen. POP Pankki -ryhmän sijoitustoiminnan järjestämisessä huomioidaan vastuullisuusperiaatteiden toteutuminen niin asiakkaille tarjottavissa tuotteissa kuin ryhmän omassa sijoitustoiminnassa.

Results

POP Pankki -ryhmän vuonna 2021 IRO Researchilla teettämän tutkimuksen mukaan vain 14 prosenttia suomalaisista sanoo huomioivansa ympäristövaikutukset kaikissa hankinnoissaan. 43 prosenttia suomalaisista kaipaa lisätietoa hankintojensa ilmasto- ja ympäristövaikutuksista. Erityisesti naiset (51 %) ja 18–34-vuotiaat haluaisivat tietää enemmän hankintojensa vaikutuksista ympäristöön. POP Pankki hyödynsi tutkimusta syksyllä 2021 uudistamansa, henkilöasiakkaille suunnatun ympäristöystävällisiä hankintoja tukevan Vihreä laina -tuotteen viestinnässä. Lisäksi se julkaisi sivuillaan kolme laskuria, joiden avulla kuka tahansa voi arvioida asumisen energiatehokkuuteen sekä auton ja lämmitysmuodon vaihtamiseen liittyviä päästövaikutuksia.

Sijoitusneuvontaa tarjotessa POP Pankit huomioivat kestävyysriskit tarjolla olevan tuotevalikoiman kautta. Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla sijoituksen arvoon tosiasiallinen tai mahdollinen kielteinen olennainen vaikutus. Kaikki yhteistyökumppanimme ovat allekirjoittaneet YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI, Principles for Responsible Investment). POP Pankin sijoitusneuvontaa tarjoavat henkilöt ovat myös aktiivisesti kouluttautuneet ESG-tiedonantovelvollisuuteen liittyen. POP Rahastojen, joilla on Morningstarin vastuullisuusrating, vastuullisuusratingin keskiarvo on 3,6 (vrt. edellisenä vuonna 3,6) asteikolla 1–5. Morningstarin vastuullisuusluokitus kuvaa rahaston omistamien yhtiöiden vastuullisuutta suhteessa muiden samassa Morningstarin määrittelemässä vertailuluokassa olevien rahastojen omistuksiin. Sijoitusrahasto saa vastuullisuusratingin, jos sen varoista vähintään 50 prosenttia on sijoitettu yrityksiin, joille Sustainanalytics on määrittänyt yrityskohtaisen ESG-ratingin.

Implementation

POP Pankki -ryhmässä henkilöasiakkaiden luotonanto pohjautuu asiakkaan taloudelliseen turvallisuuteen, hyvän liiketavan periaatteisiin sekä luotonannon eettisiin ohjeisiin. Henkilöasiakkailla suurimmat luotonantoon liittyvät kysymykset ovat luoton määrän oikea mitoittaminen sekä asiakkaan velanhoitokyky. Yritysasiakkaiden kohdalla POP Pankki tunnistaa toimintaan tai rahoitettavaan hankkeeseen liittyvät taloudelliset riskit sekä ympäristövaikutukset.

POP Pankki -ryhmän sijoitustoiminnassa pyritään sulkemaan pois sellaiset kohteet, jotka voivat aiheuttaa vaikeasti ennakoitavia riskejä, vahingonkorvausvaatimuksia, epäedullista julkisuutta tai ovat muutoin ristiriidassa ryhmän eettisten periaatteiden kanssa. Tällaisia ovat muun muassa tupakkateollisuus, uhkapelitoiminta tai lapsityövoimaa tuotannossaan käyttävät yritykset.

Other Climate Planet Acts