Environment

Pirkanmaan Voimia – Voimian ilmastotiekartta

Pirkanmaan Voimian ilmastotiekarttaan on koottu ilmastotoimenpiteet, joiden avulla vähennetään Voimian hiilijalanjälkeä merkittävästi vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on vähentää reilun viiden vuoden kuluessa kokonaispäästöjä kolmannes ja puolittaa ne vuoteen 2030 mennessä.

No value
Total impact 0 See all »
No value
Total impact 0 See all »
Share this Act and help it spread
Help this Act to spread by sharing it on Facebook, Twitter, or LinkedIn.
Invite an organization
Invite an organization to do this Act
0
Organizations invited
Claim this Act
Is this your company's Act? Sign up and claim this Act to make it yours.

Purpose

Pirkanmaan Voimia tukee Tampereen kaupungin tavoitetta hiilineutraaliudesta. Negatiivisten ilmastovaikutusten vähentäminen on kirjattu yhtiön ympäristöohjelmaan ja myös omistajatavoitteisiin. Pirkanmaan Voimian ilmastotiekarttaan on koottu ilmastotoimenpiteet, joiden avulla vähennetään Voimian hiilijalanjälkeä merkittävästi vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteena on vähentää reilun viiden vuoden kuluessa kokonaispäästöjä kolmannes ja puolittaa ne vuoteen 2030 mennessä.

Results

Huomattavin tekijä Voimian hiilijalanjäljen muodostumisessa ovat elintarvikkeet ja suhteellisen vähäisestä käyttömäärästä huolimatta suurin yksittäinen päästöjen aiheuttaja on naudanliha. Naudanlihan käyttöä vähennetään asteittain ja sen asemesta käytetään kasviproteiinia, broileria ja kalaa. Kaurapohjaisten tuotteiden käyttöä maitotuotteiden tilalla lisätään ja riisi korvataan vähitellen kotimaisilla lisäkkeillä kuten viljatuotteilla ja perunalla. Kasvihuonekasviksia vaihdetaan kauden kasviksiin.

Ruokahävikin vähentäminen on tärkeä tekijä ilmastopäästöjen vähentämisessä. Tavoitteena on puolittaa hävikki vuoteen 2025 mennessä. Tämä edellyttää tarkkuutta keittiöiltä, aktiivista yhteistyötä asiakkaiden kanssa lautashävikin vähentämiseksi sekä ruoka-aputoiminnan laajentamista edelleen.

Päiväkotien ja koulujen ateriapalveluiden tuottajana Pirkanmaan Voimialla on merkittävä rooli lasten ja nuorten ruokakasvatuksessa. Osana vastuullista ruokakasvatusta Voimia toimii suunnannäyttäjänä ekologisesti kestävässä ruokailussa.

Tuotekehityksen keinoin lisätään kasvisruoan houkuttelevuutta sekä kasvisten ja muiden ilmastomyönteisten raaka-aineiden osuutta myös muissa ruokalajeissa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi lihan, riisin ja maitovalmisteiden osittaista korvaamista ruoanvalmistuksessa vähäpäästöisemmillä raaka-aineilla. Pirkanmaan Voimia pyrkii siihen, että puolet lasten ja nuorten aterioista on ilmastoystävällisiä vuoteen 2023 mennessä, mikä on sopusoinnussa myös ravitsemussuositusten kanssa.

Karttaan on lisätty myös muita tärkeitä ympäristötavoitteita kuten uusiutuvan energian käyttö, ympäristöystävällisemmät kuljetusmuodot sekä puhtauspalveluiden kemikaalikuormituksen vähentäminen entisestään.

Implementation

Voimian ilmastotiekartta perustuu Luonnonvarakeskuksen tekemään laskentaan. Luonnonvarakeskus on Maa- ja metsätalousministeriön alainen tutkimuslaitos, joka mm. tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi, ja on Suomessa johtava elintarvikkeiden hiilijalanjälkilaskentaa ja sen menetelmäkehitystä toteuttava puolueeton asiantuntijataho.

Vuonna 2020 Luonnonvarakeskus (Luke) laski Pirkanmaan Voimia Oy:n hiilijalanjäljen. Laskelman perustana olivat Voimian lähtötiedot vuodelta 2019. Vuonna 2019 päästöjen kokonaismäärä oli 13 500 tonnia CO2-ekv. Laskennassa on huomioitu elintarvikkeiden valmistuksen, keittiöiden ja kuljetusten aiheuttamat päästöt.

Voimia tarjoaa vuoden aikana kouluissa, päiväkodeissa, sairaaloissa ja hoiva-alan palveluissa n. 12 miljoonaa ateriaa, joiden aiheuttamat päästöt vastaavat suunnilleen 15 000 asukkaan kaupungin kaukolämmön päästöjä. Tämän laskelman pohjalta on laadittu Voimian ilmastotiekartta vuoteen 2030. Tavoitteena on vähentää reilun viiden vuoden kuluessa kokonaispäästöjä kolmannes ja puolittaa ne vuoteen 2030 mennessä.

Pirkanmaan Voimia on tiivistänyt ympäristötiekartan kuvaksi, jossa kerrotaan millä toimenpiteillä ja millä aikataululla kuljetaan kohti päästöjen puolittamista.

Pirkanmaan Voimian ilmastotiekartta

Other Climate Planet Acts