Environment

Planet Act #12
Paperless Accounting

Kg of paper
653
Kg of paper saved annually
Kg of paper
653
Kg of paper saved annually
+ 6
+ 6
+ 6
Share the Planet Act and help it spread
Joined 5
Committed 0

Balance sheets, income statements, cash flow statements and administrative documents are traditionally printed on paper, but they don’t have to be. Businesses across all industries are opting for smarter, paper-free solutions, and the accounting industry, in particular, has a lot to gain from going paperless.

Paperless accounting would simultaneously minimize the use of natural resources and save space, which in turn will allow the accounting company to operate in smaller premises, improving the environmental efficiency. Estimates show that accounting prints the third largest amount of any industry following the legal and medical industries. On average, each employee at an accounting firm prints 36 pages per day. So an accounting firm with five employees would take less than three months to print 10,000 pages; the equivalent of an average tree.

Paperiton Kirjanpito

Tuloslaskelmat, taseet, kassavirta-laskelmat, kuitit ja kaikenlaiset hallinnolliset dokumentit tyypillisesti tulostetaan paperille. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Yritykset ja organisaatiot laidasta laitaan etsivät parempia, älykkäämpiä, ja paperittomia ratkaisuja. Erityisesti taloushallinnossa on paljon voitettavaa.

Paperiton kirjanpito mahdollistaa samaan aikaan sekä luonnonvarojen käytön että tarvittavan toimistotilan minimointia, jolla parannetaan mm. energiatehokkuutta. Tutkimukset osoittavat että taloushallintoa tekevät yritykset kuluttavat kolmanneksi eniten paperia koko maailmassa. Keskiverto työntekijä alalla tulostaa 36 sivua paperia joka päivä. Viiden hengen tilitoimistolta kuluu alle kolme kuukautta 10 000 sivun tulostamiseen.

Sustainable
Development Goals
(SDGs)
  • Industry, Innovation, and Infrastructure
  • Climate Action

This Planet Act is supported by 10 change makers.