Social

Planet Act #13
Offering Local Products and Services

1
Companies offering local products and services
1
Companies offering local products and services
+ 1
+ 1
+ 1
Share the Planet Act and help it spread
Joined 1
Committed 0

Increasing the use of local products can offer social or environmental benefits. Local products refers to products produced close to their consumption or use and can be defined by the distance between where the product was made and where it is sold or consumed.

When products are manufactured and consumed locally without unnecessary packaging, transportation or processing, then the environmental impact is reduced and the local job market and economy is supported.

Tuotteiden ja palveluiden paikallisuus

Paikallisten tuotteiden käytön lisääminen voi tarjota sekä sosiaalisia että ympäristöön liittyviä hyötyjä. Paikallisilla tuotteilla tarkoitetaan tuotteita, jotka on valmistettu lähellä niiden kulutusta tai käyttöä.

Kun tuotteita valmistetaan ja kulutetaan paikallisesti ilman tarpeetonta pakkaamista, kuljetusta tai käsittelyä, ympäristövaikutukset vähenevät ja paikallisia työmarkkinoita ja taloutta tuetaan.

Sustainable
Development Goals
(SDGs)
  • Decent Work and Economic Growth
  • Responsible Consumption and Production

This Planet Act is supported by 5 change makers.