Environment

Niemi – Suomen puhtain muutto – 100 % kalustosta käy fossiilittomalla polttoaineella

Huoli ilmastonmuutoksesta on todellinen ja vaatii yrityksiltä välittömiä toimenpiteitä kaikessa toiminnassa. Alansa markkinajohtajana Niemi haluaa toimia ympäristönsuojelun edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä alan muille yrityksille. Yritys seuraa tarkkaan työnsä keskeisiä ympäristövaikutuksia, kouluttaa henkilökuntaansa ja kehittää toimintatapojansa jatkuvan parantamisen periaatteella niin, että heidän aiheuttamansa ympäristökuormitus jää mahdollisimman pieneksi.

No value
Total impact 0 See all »
No value
Total impact 0 See all »
Share this Act and help it spread
Help this Act to spread by sharing it on Facebook, Twitter, or LinkedIn.
Invite an organization
Invite an organization to do this Act
0
Organizations invited
Claim this Act
Is this your company's Act? Sign up and claim this Act to make it yours.

Purpose

Niemi tarjoaa Suomessa ensimmäisenä puhtaita ja ekologisia ympäristöä säästäviä biokaasu-muuttoja. Neljäsosa autoista kulkee jo biokaasulla, ja yritys on ottanut Neste MY uusiutuva diesel -polttoaineen käyttöön kaikkiin dieselautoihinsa. Tavoitteena on saada yrityksen vastuullisuusperiaatteiden ja ympäristöohjelman mukaisesti yrityksen pienhiukkaspäästöt nollaan vuoteen 2030 mennessä.

Results

Vaihtamalla fossiiliset polttoaineet kokonaan uusiutuviin vaihtoehtoihin Niemi vähentää kasvihuonepäästöjä vuositasolla noin 2,1 miljoonaa kiloa. Se vastaa noin 700 henkilöauton poistamista liikenteestä vuodeksi.

Niemi Palvelut tarjoaa jatkossa asiakkailleen puhtaimman tavan muuttaa ottamalla nyt käyttöön 100-prosenttisesti jätteistä ja tähteistä valmistetun, kotimaisen Neste MY dieselin kaikissa dieselautoissaan ja luopumalla fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Uudistuksen myötä asiakkaiden muuttojen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt vähenevät jopa 90 %.

Implementation

Kaikki yrityksen punaiset autot käyttävät vain fossiilittomia polttoaineita. Tällä hetkellä ajoneuvokalustosta noin neljäsosa toimii biokaasulla, joka on uusiutuva, 100-prosenttisesti kotimainen polttoaine ja jonka pienhiukkaspäästöt ovat 0 %. Muutama autoista kulkee täyssähköllä ja loppuosa kalustosta käyttää Neste MY uusiutuvaa dieseliä.

Muutoissa kierrätykseen tuleva materiaali hyödynnetään ensisijaisesti uudelleenkäytössä yhteistyökumppaneiden kautta. Uudelleenkäyttöön kelpaamaton materiaali päätyy lajittelun ja kierrätyksen kautta ensisijaisesti uusiomateriaaliksi ja toissijaisesti energiaksi, jolloin ympäristöä kuormittavaa kaatopaikkajätettä ei synny lainkaan.

Other Climate Planet Acts