Act

NIEKO – Kotimainen tuotanto

Number of products
38

Eko-eettisten periaatteiden pohjalle perustettu yritys mahdollistaa vastuullisuuden koko toiminnassamme. Kotimainen valmistus sekä yhteistyön suosiminen lähellä toimivien yrittäjien kanssa mahdollistavat läpinäkyvyyden koko tuotantoprosessin ajan.

Purpose

NIEKO on perustettu eko-eettisten periaatteiden pohjalle ja otamme huomioon toimintamme vaikutukset ympäristöön. Vastuullisuus ja läpinäkyvyys ovat toimintamme punainen lanka. Yksi tärkeimmistä arvoista on kotimainen tuotantomme. Haluamme tuoda omalla esimerkillämme näkyville sen, että tekstiilialan yrityksen koko tuotantoprosessi on mahdollista toteuttaa kokonaisuudessaan Suomessa. Meillä on valtavan paljon alan ammattitaitoa maassamme ja haluamme osaltamme olla tukemassa kotimaisia tekstiilialan yrittäjiä.

Results

Eko-eettisten arvojen ja kotimaisuuden ollessa yritystoiminnan keskiössä, kuluttajat voivat luottaa siihen että toiminta kokonaisuudessaan kulkee vastuullista linjaa. Meille kotimaisuus tarkoittaa sitä, että koko tuotantoprosessi aina suunnittelusta valmistukseen saakka tapahtuu Suomessa. Tuomme näkyvästi esiin tuotantoprosessimme eri vaiheita jolloin toimintamme on näkyvää ihan ruohonjuuritasolta saakka. Teemme yhteistyötä lähipaikkakuntien yrittäjien kanssa ja haluammekin suosia ensisijaisesti pienyrittäjien palveluja pitäen tuotantoketjut lyhyinä. Lähellä toimivien yrittäjien kanssa tapahtuva yhteistyö vähentää materiaalien pitkien matkojen kuljetusta.

Implementation

Yritystoiminta tapahtuu NIEKOn työhuoneella jossa tuotteet myös suunnitellaan ja valmistetaan. Eko-eettisyys huomioidaan jo tuotteiden suunnittelusta lähtien. Tuotesuunnittelu lähtee tarpeesta ja tavoitteenamme onkin vaikuttaa tuotteidemme avulla käyttötuotteiden kokonaiskulutukseen. Haluamme tarjota kuluttajille kesvävempiä ja luontoa kuormittamattomampia vaihtoehtoja. Materiaalit valitaan kestämään tuotteiden pitkäaikaisen käyttön ja otamme huomioon myös niiden kierrätyksen ja hävityksen. Tuotannossa kiinnitämme huomiota hävikin minimointiin ja kierrätysmateriaalien käyttömahdollisuuksiin.

Impact
Excitement
Replicability
Approved by experts

Responses