Environment
Biodiversity

Istutapuita – Istutapuita-palvelu

Nyt yritysten lisäksi myös yksityishenkilö voi ostaa puita ja olla osana hiilinielua!

No value
Total impact 0 See all »
No value
Total impact 0 See all »
Share this Act and help it spread
Help this Act to spread by sharing it on Facebook, Twitter, or LinkedIn.
Invite an organization
Invite an organization to do this Act
0
Organizations invited
Claim this Act
Is this your company's Act? Sign up and claim this Act to make it yours.

Purpose

Ilmastonmuutoksen hidastaminen

Istutapuita yritykselle on tärkeää kantaa kortensa kekoon luonnon puolesta. He huomasivat, että puiden istuttaminen on  yksi tehokkaimmista keinoista ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

“Joulukuusiyrittäjinä se on meille sopivin ja luontevin keino osallistua, koska maa-alueiden hankinta ja istutusten organisointi ovat meille entuudestaan tuttua puuhaa.”

Innostaa mahdollisimman moni mukaan

Istutapuita haluaa kutsua muut mukaan ilmastotalkoisiin: puita istuttamalla voimme auttaa luontoa konkreettisesti tyhjien lupausten sijaan.

Jokainen puun ostaja saa kunniakirjan ja saamamme näkyvyyden toivotaan lisäävän innostusta arjen ilmastotekoihin.

Heidän missionsa on, että puun istuttamisesta tulee mahdollisimman yleinen ilmiö.

Ilmastonmuutosta vastaan voi taistella

Jokainen voi jo pienillä teoilla auttaa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

Hyvänä esimerkkinä on pohtia omia päivittäisiä valintojamme ja miettiä, kuinka voisimme tehdä ne ekologisemmin.

Puiden istuttaminen on helppo ja konkreettinen tapa auttaa sekä sen hyödyt ovat tieteellisesti todistettuja.

Results

Metsityksen alkuvuosina maaperä on hiilen lähde, kunnes kasvavan puuston tuottama karike ja biomassan kasvu aikaansaavat maaperän hiilinieluksi 27 vuoden kuluttua metsityksestä. Metsitetyllä alalla 100 vuoden kiertoajalla maaperän hiilen kokonaisvaraston kertymä on negatiivinen, mutta puuston biomassan sitoma hiili kompensoi maaperän hiilipäästön siten, että kiertoajan lopussa hiilen nettovarasto on 63 t C/ha. Kiertoajan päätyttyä entisen turvetuotantoalueen hiilipäästö olisi 260 t/ha ilman metsitystä. Metsityksen aikaansaama hiilikompensaatio laskettuna puuston keskikasvun perusteella on 323,6 t C/ha.

Laskelma perustuu 100 vuoden pituiseen puuston kasvatusaikaan, jonka aikana 1 ha:n alue männylle metsitettyä entistä turvetuotantoaluetta sitoo maaperään ja puustoon yhteensä 323,6 tonnia hiiltä verrattuna aiempaan maankäyttöön. Kun istutustiheys on 2000 kpl taimia/hehtaari, tulee yhden istutetun taimen osuudeksi 161,8 kg kompensoitua hiiltä 100 vuoden aikana.

Sidottu hiili muutetaan hiilidioksidiksi kertoimella 3,67 (hiilidioksidin ja hiilen molekyylisuhde on 44/12=3,67), jolloin sidotun hiilidioksidin määräksi saadaan 100 vuoden aikana 594 kg puuta kohden.

Implementation

Yksikin puu lisää on ilmastoteko!

Voit aloittaa ostamalla vaikka yhden puuntaimen tai esimerkiksi vuoden taimet (17 kpl) oman hiilijalanjälkesi kompensoimiseksi. Puun ostajat saavat nimensä kunniakirjaan, joka toimitetaan sähköpostiiin tilausvahvistuksena. Seuraavat istutukset tapahtuvat touko-kesäkuussa 2022. Nyt ostetut puut istutetaan Tuulisuolle joka sijaitsee Pohjois-Suomessa Vaalan kunnassa. Lisää tietoa kohteesta löydät projektisivulta.

Kompensoi omia päästöjäsi

Suomalainen henkilö aiheuttaa vuosittain keskimäärin 10300 kg:n edestä hiilidioksidipäästöjä. Istuttamalla yhden taimen voit kompensoida omaa hiilijalanjälkeäsi keskimäärin 21 päivän verran.

Mikäli etsit sopivaa ratkaisua yritykselle, käy lukemassa lisää eri vaihtoehdoista yrityksille sivuilta tai ota yhteyttä niin mietitään teille sopivaa ratkaisua yhdessä. Yksittäiset istutukset voit toki ostaa verkkokaupastamme.

Partners