Social

Planet Act #1
Grandparental Leave

Employees
1 620
having an opportunity to participate
Employees
1 620
having an opportunity to participate
+ 9
+ 9
+ 9
Share the Planet Act and help it spread
Joined 1
Committed 0

Each employee who becomes a grandparent gets at least one week paid grandparental leave to help moms and dads in everyday life.

The grandparental leave promotes the well-being of the entire family; it also allows the grandparents to enjoy time with the baby besides offering valuable help to parents with a new family member.

There are now more elderly people than young people in western countries. Therefore there’s a rising need to support younger families and help them to find a healthier work-life balance.

Isovanhempainvapaa

Jokaiselle työntekijälle jotka saavat lapsenlapsen, annetaan vähintään viikon mittainen palkallinen vapaa jonka aikana he voivat auttaa lapsen vanhempia ja tutustua uuteen perheenjäseneen.

Isovanhempainvapaa tukee koko perheen hyvinvointia; teko antaa mahdollisuuden isovanhemmille viettää aikaa lapsen kanssa, samalla helpottaen lapsen vanhempien hoitotaakkaa.

Länsimaissa on nykyään enemmän vanhempia ihmisiä kuin nuoria. Senkin takia on olemassa kasvava tarve tukea nuorempia perheitä löytämään terveellisempiä tapoja yhdistää työ- ja perhe-elämä keskenään.

Sustainable
Development Goals
(SDGs)
  • Good Health and Well-being
  • Decent Work and Economic Growth

This Planet Act is supported by 13 change makers.