Social
Community Involvement

Fortum – yhteiskunnallinen tuki Pohjoismaissa COVID-19-pandemian aikana

COVID-19-pandemian aikana Fortumin yhteiskuntavastuuohjelman aloitteet ovat kohdentuneet ihmisiin, koska pandemia on lisännyt palveluiden ja avun tarvetta kaikkialla.

No value
Total impact 0 See all »
No value
Total impact 0 See all »
Share this Act and help it spread
Help this Act to spread by sharing it on Facebook, Twitter, or LinkedIn.
Invite an organization
Invite an organization to do this Act
0
Organizations invited
Claim this Act
Is this your company's Act? Sign up and claim this Act to make it yours.

Purpose

Fortum haluaa tehdä osuutensa ja helpottaa heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien tilannetta. Tukea annetaan yhteisöjen avustusohjelmia lasten, vanhusten ja nuorten henkisen hyvinvoinnin eteen työskentelevien järjestöjen kautta. Vuonna 2020 aloitettiin yhteistyön huolellisesti valittujen järjestöjen kanssa ja työtä kehitetään tulevina vuosina.

Results

Taloudellisen tuen ansiosta Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) pystyi tarjoamaan lapsille ja nuorille maksuttomia puhelin- ja chat-tukipalveluita vuoden ajan. Yli 1 000 lasta kuukaudessa sai tukea ja neuvoja näiden kanavien kautta. MLL pystyi myös pidentämään tukipalveluidensa aukioloaikoja. Lisäksi Fortumin tuki auttoi Mielenterveyden keskusliittoa järjestämään nuorille verkkotyöpajoja, jotka edistivät nuorten sosiaalista kanssakäymistä ja vahvistivat heidän psyykkistä selviytymiskykyään COVID-19 pandemian aikana. Nuorten lisäksi myös vanhuksia on koetellut se, että mahdollisuudet sosiaalisiin kontakteihin ovat vähentyneet. Siksi Fortum päätti auttaa Vanhustyön keskusliittoa (VTKL) ottamaan käyttöön uuden Vahvikelinja-puhelinpalvelun. Palvelu on suunnattu ikäihmisille, jotka kaipaavat keskustelukumppania torjumaan yksinäisyyttä.

Implementation

Suomessa Fortum tuki kolmen kansallisen järjestön työtä. Taloudellisen tuen lisäksi yritys on auttanut valitsemiaan kolmea suomalaista järjestöä lisäämään näkyvyyttä eri viestimissä, jotta mahdollisimman moni olisi tietoinen järjestöjen palveluista, tuesta ja varainhankinnasta. Fortum on  tarjonnut mahdollisuuksia yhteistyökumppaneidensa väliseen yhteistyöhön esimerkiksi järjestämällä virkistyspäivän heikossa sosioekonomisessa asemassa oleville perheille yhdessä MLL:n ja kumppanimme vesiurheilukeskus Laguunin kanssa. Lisäksi Fortum on toimittanut syötäviä yrttejä muutamiin ikäihmisten hoivakoteihin Espoossa yhteistyössä VTKL:n ja kumppanimme Pinoa Foodsin kanssa. Koska myös monet yrittäjät ovat vaikeuksissa COVID-19-pandemian vuoksi, Fortum on osallistunut myös Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Enter 2020 -työryhmään. Työryhmä keskittyy jakamaan parhaita käytäntöjä yrittäjille pandemiatilanteesta selviytymiseen.

Ruotsissa Fortum on käynnistänyt yhteistyön Maskrosbarn -järjestön kanssa. Järjestö tarjoaa tukipalveluita, kuten chat-, ja tukikeskusteluja sekä leirejä lapsille, joiden vanhemmilla on mielenterveys- tai päihdeongelmia. Yhteistyö Maskrosbarnin kanssa sisältää myös ympäristökasvatusta nuorille. Lisäksi jatkoimme Min Stora Dag-järjestön tukemista. Min Stora Dag tarjoaa toimintaa lapsille ja nuorille, joilla on vakavia sairauksia. Lisäksi Fortum halusi tukea pandemian etulinjassa työskenteleviä ja toimitti noin 4 000 lounasannosta COVID-19-potilaiden kanssa työskentelevälle terveydenhuollon ammattilaiselle kuudessa Tukholman alueen tehohoitoa tarjoavassa sairaalassa.

Norjassa Fortum tuki taloudellisesti Sykehusklovnene (Sairaalaklovnit) -järjestöä, jonka ammattitaitoiset klovnit on koulutettu työskentelemään lasten kanssa. Klovnit vierailevat 0–18-vuotiaiden lasten luona sairaaloissa. Vierailut tuovat iloa nuorille potilaille ja auttavat heitä selviytymään vaikeista sairaalapäivistä.

Other Community Involvement Planet Acts

Partners