Environment

Energiateollisuus ry – Vaikuttavaa edunvalvontaa

Energiateollisuus (ET) haluaa tukea Suomen kehitystä kohti vähäpäästöisiä ja energiatehokkaita ratkaisuja, jotka hyödyntävät laajasti alan kotimaista osaamista. Energia-ala haluaa olla kestävän kehityksen edelläkävijä.

No value
Total impact 0 See all »
No value
Total impact 0 See all »
Share this Act and help it spread
Help this Act to spread by sharing it on Facebook, Twitter, or LinkedIn.
Invite an organization
Invite an organization to do this Act
0
Organizations invited
Claim this Act
Is this your company's Act? Sign up and claim this Act to make it yours.

Purpose

Turvallisen yhteiskunnan perusta rakennetaan tänään. Nyt tehtävät energiaratkaisut vaikuttavat merkittävästi siihen, miten ilmastonmuutosta pystytään hillitsemään ja miten suomalaisten hyvinvointi tulevaisuudessa kehittyy. Energiateollisuuden visio ja tehtävät vastaavat toimintaympäristön suuriin muutosilmiöihin, joita ovat mm. vähähiilisyys, digitalisaatio, kansainvälinen kilpailu ja asiakkaiden nousu.

Energiateollisuuden tavoitteena on parantaa energiayhtiöiden investointiedellytyksiä Suomessa. Energia-ala on jo vuosia ollut eri teollisuudenaloista suurin investoijia maassamme. Kun toimintaympäristö on vakaa ja ennustettava, energiateollisuuden mahdollisuudet mittaviin investointeihin paranevat ja energian hinta pysyy kilpailukykyisenä.

Results

Energiateollisuus ry edustaa yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja. ET vastaa jäsenyritystensä henkilöstön työehtoja koskevasta sopimustoiminnasta sekä neuvoo ja kouluttaa jäseniään, tekee selvityksiä ja välittää tietoa. ET noudattaa kestävän edunvalvonnan periaatteita ja toimintatapoja.

Implementation

Näin se tehdään

  • Uudistetaan energia-alaa vastuullisesti ja yhdistys uudistuu sen mukana
  • Kuunnellaan herkällä korvalla nykyisten ja uusien jäsenten tarpeita ja toiveita
  • Rakennetaan avoimesti kumppanuuksia, innostutaan yhteistyöstä ja ymmärretään laaja-alaisesti eri sidosryhmiä
  • Vaikutetaan asiantuntevasti ja ammattitaitoisesti, hyödynnetään uusinta tietoa ja käytetään viestinnän kanavia ketterästi

Other Climate Planet Acts