Social

Planet Act #15
Employee culture, lunch and exercise benefits

Employees
22
having an opportunity to participate
Employees
22
having an opportunity to participate
+ 2
+ 2
+ 2
Share the Planet Act and help it spread
Joined 1
Committed 0

Companies can provide their employees with a continual financial benefit that allows access to culture, lunch or health related services.

Culture, lunch and exercise benefits offer employees the opportunity to maintain or improve their well-being and health.

This type of benefit supports employees to actively manage their own wellbeing and at the same time increase the company’s employer reputation and can increace productivity.

Henkilöstön kulttuuri-, lounas- ja liikuntaetu

Yritykset voivat tarjota työntekijöilleen henkilöstöedun, joka mahdollistaa kulttuurin, lounaan ja/tai terveyteen liittyvien palvelujen saatavuuden.

Kulttuuri-, lounas- ja liikuntaetuudet tarjoavat työntekijöille mahdollisuuden ylläpitää tai parantaa hyvinvointia ja terveyttä.

Tämäntyyppinen etu tukee työntekijöitä hallitsemaan aktiivisesti omaa hyvinvointiaan ja parantaa samalla yrityksen työnantajan mainetta ja voi lisätä tuottavuutta.

Sustainable
Development Goals
(SDGs)
  • Good Health and Well-being

This Planet Act is supported by 6 change makers.