Social
Employee Engagement

Dagsmark – Laumahenki-hanke

Laumahenki tukee hyvinvointia

Dagsmarkilla yrityskulttuuri ja työhyvinvointi ovat tärkeässä roolissa. Vastuullisuus on juurtunut vahvasti yrityksen strategiaan, ja tästä lähtökohdasta syntyikin halu toteuttaa yrityskulttuurin ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämishanke Laumahenki.

No value
Total impact 0 See all »
No value
Total impact 0 See all »
Share this Act and help it spread
Help this Act to spread by sharing it on Facebook, Twitter, or LinkedIn.
Invite an organization
Invite an organization to do this Act
0
Organizations invited
Claim this Act
Is this your company's Act? Sign up and claim this Act to make it yours.

Purpose

Työelämän jatkuva muutos aiheuttaa isoja haasteita työsuojelulle. Yhteisvastuullinen yrityskulttuuri sisältää muun muassa työsuojelun ja työhyvinvoinnin aktiivisen kehittämisen osana työnantaja- ja työyhteisötaitoja.

Results

Laumahenki-kehityshankkeen tuloksena luodaan uusi konsepti, jonka avulla voidaan hallita psykososiaalista kuormitusta osana yhteisvastuullista yrityskulttuuria. Tämän konseptin rakentamisesta vastaavat hankkeen asiantuntijat Merja Karjalainen ja Tiina Lius. Hankkeen osarahoittajana toimii Työsuojelurahasto.

Implementation

Laumahenki-hanke aloitettiin toukokuussa 2021 ja se kestää vuoden. Hanketta toteuttavat yhdessä Dagsmarkilaisten kanssa työhyvinvoinnin ja työsuojelun ammattilaiset Tiina Lius ja Merja Karjalainen. Tiina Lius on työturvallisuusasiantuntija ja kouluttaja, jolla on pitkä kokemus työturvallisuuden kehittämisestä useilla eri toimialoilla. Merja Karjalainen on työelämäkehittäjä, tietokirjailija ja toimittaja, joka on perehtynyt erityisesti psykososiaaliseen työkuormitukseen, viestintään sekä yhdessä kehittämiseen ja oppimiseen.

Koko henkilöstö on mukana hankkeessa haastattelujen ja valmennuksen kautta. Alkuhaastatteluissa kävi ilmi, että dagsmarkilaiset viihtyvät hyvin työssään. Vahvuuksiksi koettiin työyhteisön matala hierarkia, hyvä yhteistyö ja yhteishenki, jatkuvan parantamisen meininki sekä monenlainen joustavuus ja työn itsenäisyys. Kehittämisen varaa löytyi perehdyttämisessä, yhteisessä arkisessa palaute- ja vuorovaikutuskulttuurissa ja tehtävänkuvien selkeyttämisessä. Nämä kehityskohteet otettiin aktiivisesti työn alle. Hanke jatkuu nyt eri teemojen ympärille rakennetuilla työpajoilla.

Other Employee Engagement Planet Acts

Partners