Uutiset ja blogit

Osana uutta vastuullisuusohjelmaa Suomen Paralympiakomitea on aloittanut yhteistyön tekojensa vaikuttavuuden arvioimiseksi The Planet Companyn kanssa.

Tekojen kautta saadaan aikaan muutos MARK: ”Make Your Mark. Jätä jälkesi markkinoinnin maailmaan.” Planet Company: ”Sinulle, joka haluat vaikuttaa parempaan huomiseen teoilla, ei vain sanoilla.” Mikä näitä molempia yhdistää? Jäljen jättäminen. Jälki, jolla on haluttua vaikutusta. Jälki, jotta saavutetaan tavoitteet ymmärtämällä kohdetta. Millaiselle jäljelle on tänään tilausta? Mm. hinnalla millä hyvänsä -ajatus ei kanna pitkälle.…

Sitra tarjoaa 100 keinoa hyvään elämään maapallon kantokyvyn rajoissa. Teoilla voi paitsi parantaa elämänlaatuaan, myös vähentää arjen ympäristövaikutuksia. Ohessa ruokaan liittyviä tekoja tutustuttavaksi.

Sitra tarjoaa 100 keinoa hyvään elämään maapallon kantokyvyn rajoissa. Teoilla voi paitsi parantaa elämänlaatuaan, myös vähentää arjen ympäristövaikutuksia. Ohessa liikkumiseen liittyviä tekoja tutustuttavaksi.

Sitra tarjoaa 100 keinoa hyvään elämään maapallon kantokyvyn rajoissa. Teoilla voi paitsi parantaa elämänlaatuaan, myös vähentää arjen ympäristövaikutuksia. Ohessa liikkumiseen liittyviä tekoja tutustuttavaksi.

Sitra tarjoaa 100 keinoa hyvään elämään maapallon kantokyvyn rajoissa. Teoilla voi paitsi parantaa elämänlaatuaan, myös vähentää arjen ympäristövaikutuksia. Ohessa liikkumiseen liittyviä tekoja tutustuttavaksi.

Sitra tarjoaa 100 keinoa hyvään elämään maapallon kantokyvyn rajoissa. Teoilla voi paitsi parantaa elämänlaatuaan, myös vähentää arjen ympäristövaikutuksia. Ohessa kestävään kulutukseen liittyviä tekoja tutustuttavaksi.

Sitra tarjoaa 100 keinoa hyvään elämään maapallon kantokyvyn rajoissa. Teoilla voi paitsi parantaa elämänlaatuaan, myös vähentää arjen ympäristövaikutuksia. Ohessa matkailuun liittyviä tekoja tutustuttavaksi.

Planet Companyn yritysperiaatteet:   1. Yrityksen priorieetit Yritys on määrittänyt strategisen lähestymistapansa kestävyyttä kohti ja asettanut tavoitteita ja toimintaperiaatteita ohjatakseen toimintaa. 2. Kokemusten jakaminen Yritys jakaa kestävän kehityksen tekonsa ja kokemuksensa, ja osallistuu suurempienkin kestävien yritystekojen kehittämiseen. 3. Tuloksista tiedottaminen ja kommunikointi Yritys mittaa kestävän kehityksen tekojensa suorituskykyä ja ilmoittaa tuloksista julkisesti. 4. Avoimuus huolenaiheille…

Sitra tarjoaa 100 keinoa hyvään elämään maapallon kantokyvyn rajoissa. Teoilla voi paitsi parantaa elämänlaatuaan, myös vähentää arjen ympäristövaikutuksia. Ohessa matkailuun liittyviä tekoja tutustuttavaksi.